تبلیغات
♥تـــــــرانـــــه هــــــای بــــــی صـــــدا♥ - زنی را دیدم: زاده شد تا دختر کســــــــــی باشد. بالید تا خواهر کســــــــــی باشد. ازدواج کرد تا زن کســــــــــی باشد. زاد تا مــــــــــادر کســــــــــی باشد. برای همه "کســـــــــی" بود و برای خود "هیچ کس"...

♥تـــــــرانـــــه هــــــای بــــــی صـــــدا♥

زنی را دیدم: زاده شد تا دختر کســــــــــی باشد. بالید تا خواهر کســــــــــی باشد. ازدواج کرد تا زن کســــــــــی باشد. زاد تا مــــــــــادر کســــــــــی باشد. برای همه "کســـــــــی" بود و برای خود "هیچ کس"...

مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست . . . 
[ جمعه 24 آذر 1391 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ raha ] [ نظرات() ]